Rogero Squares

Rogero Squares

20" x 20"

Iron with Antique Stone White Finish, Set of 6

$298