Li Ka Shing II

Li Ka Shing II

Thomas Brasch

25" x 25"

Kaleidoscopic Photograph

$1200